ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 4300 2013 ਪ੍ਰੋਪੇਨ

273855M ​​- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 4300 – 2013
* ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ *

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ