ਹਿਨੋ 195 2019

545,573 ਕਿਲੋਮੀਟਰ – ਹਿਨੋ 195 – 2019
* ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ *

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ