ਕੇਨਵਰਥ T680 2018

980,000KM – ਕੇਨਵਰਥ T680 – 2018
* ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ *

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕੇਨਵਰਥ T680 2018

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ