ਕੇਨਵਰਥ T680 2020 (Copie)

980,000KM – ਕੇਨਵਰਥ T680 – 2018
* ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ *

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕ